Medische echo

Er zijn een aantal medische echo’s die standaard worden uitgevoerd tijdens verschillende stadia van de zwangerschap. Ook zijn er medische echo’s die alleen worden uitgevoerd als daar aanleiding voor is. Alle medische echo’s met indicatie worden vergoed door de zorgverzekering.

20-weken echo

De 20-wekenecho (SEO) is een uitgebreide screening van de baby. We kijken naar de groei en ontwikkeling van het kindje, hoe de placenta eruitziet en of er voldoende vruchtwater is.

Groeiecho

Tijdens de zwangerschap houdt de verloskundige of gynaecoloog de groei van de baby in de gaten. Meestal is dit voldoende, maar soms is echoscopisch onderzoek nodig.

Placentalokalisatie

Als de placenta te laag ligt kan dat een natuurlijke bevalling belemmeren. Het kan zijn dat de placenta (deels) over de baarmoedermond ligt. Dit onderzoeken we tijdens de echo.

Liggingsecho

Rond de 35ste week van de zwangerschap maken we een liggingsecho om te kijken of de baby in de juiste positie ligt. We bekijken dit omdat het belangrijk is om te weten voor de bevalling.