Groeiecho

De groeiecho is een hulpmiddel om wat meer informatie te krijgen over de groei van de baby. Soms plannen we gelijk al groei echo’s in bij bepaalde indicaties. Soms plannen we de echo in naar aanleiding van het uitwendig onderzoek van de buik of bij ongerustheid van de ouders.

Pregnant woman looking at ultrasound scan of baby

Wanneer een groeiecho?

Tijdens de zwangerschap houdt de verloskundige of gynaecoloog de groei van de baby in de gaten door het meten van de buikomvang en het bepalen van de hoogte van de baarmoeder. Meestal is dit voldoende, maar soms is echoscopisch onderzoek nodig.

Indicaties voor de echo zijn onder andere:

  • Een uitwendig onderzoek wat een beetje krapper of juist ruimer uitpakt dan gemiddeld
  • Een hoog of juist laag BMI
  • Een eerder kindje met een laag of juist hoog geboortegewicht
  • Meerlingzwangerschap

Wat doen we tijdens de groeiecho?

Tijdens de echo meten we:

  • De omtrek van het hoofdje
  • De lengte van het bovenbeen
  • De buikomtrek
  • De hoeveelheid vruchtwater

Door de uitslag van de meting te bekijken en te vergelijken met de gemiddelde groei van een baby kunnen we een inschatting maken van de groei van het kindje.

Als uit de echo blijkt dat het kindje te groot of te klein is verwijzen we je door naar de gynaecoloog. De gynaecoloog doet verder onderzoek naar de oorzaak van de afwijkende groei van de baby.

Cropped view of pregnant woman sitting on bed and showing ultrasound scans

Wordt de groeiecho vergoed?

De groeiecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar als er een medische noodzaak is om de echo uit te voeren.

Beautiful pregnant woman