Geheimhouding

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Wij houden hiermee aan de beroepsethiek.
Wel bespreken wij binnen de praktijk onze cliënten met elkaar. Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zullen wij echter nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.

Termijnecho bij Echocentrum Anneke Schmidt