Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Echo Centrum Anneke Schmidt spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Praktijk voor Verloskunde Skarsterlân, noch de makers van deze brochure enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

De informatie op deze site is met name bedoeld voor de zwangeren woonachtig in de gemeente Skasterlan en omgeving. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers die genoemd worden op deze website zijn alleen geldend voor clienten. Onze betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen (KNOV), hangen ter inzage op de mededelingsborden in het praktijkgebouw en zijn tevens op uw verzoek bij ons te verkrijgen. © Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Echo Centrum Anneke Schmidt.

Termijnecho bij Echocentrum Anneke Schmidt